Chính Sách Bảo Mật

Trang web  thuộc sở hữu của soikeo, là bên kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi đã thông qua Chính Sách Bảo Mật này, xác định cách chúng tôi xử lý thông tin do soikeo.pro thu thập, đồng thời cung cấp lý do tại sao chúng tôi phải thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định về bạn. Do đó, bạn phải đọc Chính Sách Bảo Mật này trước khi sử dụng website của chúng tôi .

Chúng tôi cam kết đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và an toàn của dữ liệu đó.

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cần thu thập và bảo mật thông tin cá nhân của bạn:

Khi bạn truy cập soikeo.pro, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn,chủ yếu thông tin về trình duyệt website, múi giờ và địa chỉ IP của bạn. Ngoài ra, đăng nhập khi bạn duyệt website của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về  dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở Tên, Họ, Địa Chỉ, Thông Tin Thanh Toán, v.v.) trong quá trình đăng ký tài khoản để có thể thực hiện thỏa thuận.

Tại sao cần phải thu thập dữ liệu, thông tin cá nhân của bạn?

Ưu tiên hàng đầu là bảo mật dữ liệu khách hàng, chúng tôi xử lý dữ liệu người dùng tối thiểu cần thiết để duy trì trang web. Thông tin xử lý dữ liệu tự động chỉ được sử dụng để xác định các trường hợp thiết lập thông tin thống kê liên quan đến việc sử dụng website. Thông tin thống kê này không  xác định bất kỳ người dùng cụ thể nào của website.

Bạn có thể truy cập website mà không cần tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nhưng nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng hoặc nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân như email, họ tên, thành phố, địa chỉ, tổ chức và số điện thoại.

 Bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân, nhưng điều này có thể khiến bạn không thể tận hưởng đầy đủ các tính năng của trang web.

Ví dụ: bạn sẽ không nhận được bản tin hoặc không thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua trang web. Người dùng không chắc chắn về thông tin bắt buộc có thể liên hệ với chúng tôi qua [email protected].Quyền của bạn:

An toàn thông tin
An toàn thông tin

Nếu bạn là công dân Châu Âu, bạn có những quyền sau đối với dữ liệu cá nhân của mình:

 • Quyền được thông báo: Bạn có quyền biết được thông tin về việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Quyền truy cập: Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ.
 • Quyền sửa chữa: Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin cá nhân của bạn nếu nó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền xóa bỏ: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.
 • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp cụ thể.
 • Quyền đối với dichuyển dữ liệu của bạn: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho một bên thứ ba khác mà bạn chọn.
 • Quyền phản đối: Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp cụ thể.
 • Các quyền  ra quyết định và lập hồ sơthông tin tự động: Bạn có quyền yêu cầu giải thích về quyết định tự động và có quyền không bị ảnh hưởng bởi các quyết định tự động có liên quan đến bạn.
 • Nếu bạn muốn thực hiện những quyền này, cần liên hệ với chúng tôi qua  liên hệ hotline.
 • Ngoài ra, nếu bạn là cư dân Châu Âu, chúng tôi muốn thông báo rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn để thực hiện các hợp đồng mà chúng tôi có thể có với bạn để theo đuổi lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi như đã nêu ở trên.
 • Hơn nữa, xin lưu ý rằng thông tin của bạn có thể được chuyển đi ngoài Châu Âu, bao gồm cả Canada và Hoa Kỳ.

Các liên kết đến website khác:

Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang  khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi.  Lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các trang web khác hoặc về quyền riêng tư của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn lưu ý khi rời khỏi website của chúng tôi và đọc các điều khoản về quyền riêng tư của từng  website có thể thu thập thông tin cá nhân.

Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin mà bạn cung cấp trên máy chủ của chúng tôi trong một môi trường kiểm soát, an toàn và được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi truy cập, sử dụng, sửa đổi hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc truyền dữ liệu qua Internet hoặc mạng không dây.

Tiết lộ theo yêu cầu pháp lý: Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập  nếu pháp luật cho phép và yêu cầu, ví dụ khi có yêu cầu từ tòa án hoặc quy trình pháp lý, và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc  chính phủ.

Thông tin liên hệ: Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến quyền cá nhân và Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi email tới [email protected]. Chúng tôi sẽ rất vui lòng hỗ trợ bạn.